Som følge af din aftale med Rengøringsgrossisten Lønborg Trading ApS accepterer du denne privatlivspolitik.

 

Generelt

Gennem din aftale med Rengøringsgrossisten Lønborg Trading ApS indsamles der personoplysninger om dig/jer.

Disse retningslinier er udarbejdet ud fra EU’s Databeskyttelsesforordning, som får virkning i Danmark fra 25. maj 2018, samt den nye danske databeskyttelseslov, der supplerer reglerne  i EU’s databeskyttelsesforordning.

Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne, og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

 

Hvad er personoplysninger?

Rengøringsgrossisten Lønborg Trading ApS beder om de almindelige kontaktoplysninger, første gang du handler med firmaet eller i forbindelse med udarbejdelse af tilbud.

Det er oplysninger som navn/firmanavn, adresse, postnummer, telefonnummer eller mobilnummer og email.

Oplysninger vedr. aktie- eller anpartsselskabers navn, adresse m.v. vedrører ikke en fysisk person og er derfor ikke omfattet af persondataforordningen.

De personoplysninger, som vi indsamler, bruges til at identificere dig som kunde, levere det du har købt hos firmaet samt til fakturering.

Oplysningerne vil blive opbevaret i vores bogførings-/faktureringssystem.

 

Hvor længe opbevarer vi personlysninger?

Opbevaring af personoplysninger afhænger af, hvor længe du handler med firmaet.

Når du handler med Rengøringsgrossisten Lønborg Trading ApS, har vi brug for dine oplysninger som dokumentation, indtil varerne er leveret og betalt, og fristen for betaling er udløbet.

Under det løbende kundeforhold opbevares de oplysninger vi har indsamlet i vores bogførings-/faktureringssystem, hvorefter personoplysningerne arkiveres.

Dine personoplysninger vil som udgangspunkt efter gældende regler blive opbevaret hos Rengøringsgrossisten Lønborg Trading ApS i en periode på 5 år fra udgangen af det regnskabsår, materialet vedrører.

Når personoplysningerne ikke længere er relevante, og vi ikke er forpligtet til at opbevare dem, vil de blive slettet.

 

Hvad bruger vi personoplysninger til?

De oplysninger, vi indsamler om dig i forbindelse med opfyldelse af vores kundeforhold, anvendes udelukkende til vores kundeadministration, herunder eksempelvis kundekontakt, varelevering og fremsendelse af faktura, bogføring samt revision.

Der foretages ikke videregivelse af dine personoplysninger til tredjepart.

Imidlertid kan dine almindelige kontaktoplysninger videregives til vores samarbejdspartnere (eksempelvis fragtfirma) for at kunne opfylde vores aftale om fx levering.

 

Retten til indsigt i dine personoplysninger

Du har som kunde hos Rengøringsgrossisten Lønborg Trading ApS ret til at få firmaets bekræftelse på, om personoplysninger vedrørende dig selv behandles og i givet fald adgang til personoplysningerne.

Du er tillige berettiget til at anmode om og modtage personoplysninger om dig selv, som du har afgivet til Rengøringsgrossisten Lønborg Trading ApS, lige som du er berettiget til at gøre indsigelse mod behandling af dine personoplysninger.

 

Retten til berigtigelse af dine personoplysninger

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af Rengøringsgrossisten Lønborg Trading ApS uden unødig forsinkelse.

 

Retten til sletning af dine personoplysninger

Du har ret til at få personoplysninger om dig selv slettet af Rengøringsgrossisten Lønborg Trading ApS uden unødig forsinkelse, hvis firmaet ikke fortsat har en legitim interesse i at opbevare personoplysningerne.

Bemærk venligst, at såfremt Rengøringsgrossisten Lønborg Trading ApS i henhold til gældende lovgivning er forpligtet til at opbevare oplysningerne, kan du ikke kræve, at dine personoplysninger slettes.

 

Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge gældende lovgivning skal dine personlige oplysninger opbevares sikker og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, i firmaets IT-system.

Vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores behandling af personoplysninger håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder som kunde.

 

Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinier for behandling af personoplysninger.

 

 

Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos firmaet, skal du rette henvendelse til Direktør Torben Lønborg Nielsen på email torben-LN@esenet.dk

Er der registreret forkerte data eller har du andre indsigelser, skal du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig.

Hvis du ønsker at klage over Rengøringsgrossisten Lønborg Trading ApS behandling af dine personoplysninger, kan dette ske til Datatilsynet:

 

Datatilsynet, Borgergade 28 5., 1300 København K

Tlf. 33 19 32 00

Email dt@datatilsynet.dk